Intervjun med

 Channa Bankier

 är gjord av Lo

 Caidahl och

 bearbetad av

 Nils Olsson och

 Göran Dahlberg.

 

 
 

                  Drivkrafter
 

                  I grunden handlar mitt arbete om mitt eget

                  liv. Alldeles tveklöst. Min grundhållning är

                  inte missionerande. I det långa perspektivet

                  är det ganska ointressant om jag får ut

                  bilderna, det viktiga är ändå arbetets egen

                  lust och att man får dagarna att gå.

                  Drivkraften är att det är ett liv för en

                  själv. Det är det enda som gör att jag

                  jobbar, att jag tycker att det är kul. Jag

                  har en sorts dionysiska utgångspunkter: om

                  det inte är nåt kul så kan man lika gärna ta

                  livet av sig. Det är ju ett väldigt vanligt

                  tillstånd i vår kultur, att man blir så

                  övergiven kulturellt och religiöst och på

                  alla sätt, att man måste skapa en egen kult

                  och ett eget liv som ger en livslust. Om man

                  dessutom börjar bli lite gammal så blir det

                  ännu viktigare att förstå att det ändå i

                  grunden är för min skull. För att jag ska ha

                  lust att leva. Det som jag inte tycker är

                  kul, det gör jag inte. Det blir inget bra.

 

                  Men samtidigt arbetar man ju ibland med

                  frågeställningar som kan vara väldigt

                  jobbiga.

 

                  Ja, men det är ändå kul att hålla på med

                  det.

 

                  Hur jävla jobbigt det än är?

 

                  Ja, det måste finnas en lust, eller olust.

                  Det är mätaren på arbetets värde. Om jag

                  märker att jag inte är intresserad - att det

                  inte händer nåt - då kan jag lika gärna

                  lägga av, för då far jag bara illa,

                  speciellt om man är lite bräcklig och lever

                  i en bräcklig livssituation som man gör som

                  konstnär. Det är nåt som ingår eftersom man

                  hamnar i så oerhört marginella sociala

                  situationer. Man är så mycket för sig själv.

                  Då blir det ju ännu viktigare att skapa sig

                  rum där den här livslusten blir meningsfull,

                  det här att överhuvudtaget leva. Det bästa

                  som finns är just när man märker att nånting

                  är så intressant eller problematiskt att

                  jobba med att dagarna bara går. Den grejen.

                  Att man kan skruva upp intensiteten tills

                  man slutar att äta, och det bara är skitkul.

 

                  Det låter som en riktig konstnärsmyt.

 

                  Ja, men det är så. De finaste tiderna.

 

                  Men kan du känna tider av leda?

 

                  Ja, oerhört. Men då skiter jag i det. Jag

                  har långa, långa perioder när jag inte gör

                  ett skit. Jag jobbar i epileptiska anfall.

                  Konstnärer  arbetar på minst två olika sätt. Det

                  finns de som arbetar varje dag och om de

                  inte gör det så far de hemskt illa, de

                  förlorar all identitet. Det blir mycket

                  makulatur, en massa skit, vilket de för det

                  mesta accepterar. Och sen finns det de som

                  arbetar just i epileptiska anfall. I skov.

                  Man tar ut sig fullständigt och sen är det

                  långa perioder när man inte gör ett skit.

                  Det har jag lärt mig med åren eftersom det

                  normala i vår kultur är att man arbetar

                  jämt. Och eftersom jag inte kan göra det så

                  känner jag mig abnorm. I början var jag

                  väldigt olycklig för att vid varje

                  avstannande puls i arbetet var jag alldeles

                  övertygad om att nu är det slut. This is it.

                  Det går inte längre. När ett arbete var

                  färdigt så skulle man igång igen och det är

                  ju oerhört mödosamt. Då var jag alltid

                  livrädd, men nu vet jag att det där kommer.

                  Man vet att det får väl gå ett år då, eller

                  ett halvår. Och så får man hålla god min.

                  Ja, jag arbetar säger man. Du arbetar varje

                  dag? Jahadå.

 

                  Konsten

 

                  Egentligen skulle man kunna säga att allt

                  det som människor betraktar som konst är

                  konst. Och det utgår både från betraktarens

                  och utövarens öga. Det är ju en väldigt

                  generös ståndpunkt.

                    Sen är nästa fråga vad som är bra konst.

                  Och det kan inte jag definiera utifrån nåt

                  annat än någon slags essens. Jag tycker att

                  det är väldigt ointressant vilken genre,

                  vilken sort, eller vilken tid man talar om.

                  För mig är alla möjliga sorters konst bra,

                  beroende på hur det talar till mig. Jag är

                  väldigt obenägen att sätta upp formella

                  kriterier för vad som är bra konst. Att det

                  är konst som är gjort av plast, med idéer,

                  eller med skiktmåleri. Jag tycker att Odd

                  Nerdrum är en fantastisk konstnär, men det

                  beror inte på att det är skiktmåleri, utan

                  för att det är såna hisnande dårvisioner.

                  Stenåldersdjur tycker jag

                  också hemskt mycket om. Och tyg.

 

                  Inspirationskällor

 

                  Bruksföremål i allmänhet, kitch i alla

                  möjliga former. För mig är det samma sak.

                  Man måste skapa sig en personlig

                  begreppsvärld i en situation som är så

                  splittrad och söndertrasad, kulturellt och

                  värderingsmässigt som vi har. Och det tror

                  jag att alla gör. Vi lever ju alla i en

                  multikulturell situation. Men en del av de

                  här puristiska kritikerna både på den ena

                  och på den andra kanten - hela vägen från

                  Odd Nerdrum på den ena till Gertrud

                  Sandqvist på den andra - försöker skapa en

                  världsbild som är enhetlig och heltäckande i

                  konstteorin. Där konsten ska utgöra svaret

                  på tidens behov. Och det tror jag är

                  livsjävlafarligt.

                    Jag tänker på om dom två skulle bli kära. Då

                  får man göra som med katter när dom löper.

                  Man stänger in dom i en garderob och så går

                  man därifrån och säger hejdå.

                    För mig luktar det, och det är hemskt att

                  säga, fascism. Att konsten skulle utgöra

                  svaren på dom behov som den här bristfälliga

                  kulturen har. Det är lite som introduktionen

                  av socialrealismen eller

                  nationalsocialismen. Att det finns en form

                  som ska lösa problemet; i kulturens värld

                  blir det skitfarligt: de här extrema

                  puristiska ståndpunkterna, som luppjuckarna

                  och Sandqvist och Lars O Ericsson, som långt

                  innan dom ens har sett det vet precis vad

                  det är. Detsamma gäller Odd Nerdrum och

                  skiktmåleriet. De försöker alla att etablera

                  puritanska traditioner, som jag upplever som

                  djupt auktoritära och inte har det minsta

                  med samtidens flerkulturalism att göra. Alla

                  ser på Bingolotto, i nån mening. Man rör sig

                  alltså kulturellt på bredden. Man ser saker,

                  inspirationskällor eller

                  identifikationsföremål, överallt. Och det är

                  bara fundamentalister av olika slag,

                  religiösa eller kulturella, som försöker

                  återetablera helgjutna traditioner. Och där

                  är kristna eller judiska fundamentalister

                  och Gertrud Sandqvist eller Lars O Ericsson

                  precis samma sort.

 

                  Om du återgår till inspirationskällorna

 

                  Serietidningar tycker jag mycket om. Och Max

                  Ernst är en stor favorit. Av de klassiska

                  modernisterna så är Max Ernst ”my boy”. Jag

                  samlar på böcker om honom. M en det

                  förändras. Man kan gå omkring och titta på

                  olika slags utseenden och säga, gud den där

                  människan ser ut som en fågel. Men det

                  förändras ju med tiden. Jag är en

                  allmänkulturell allätare; Elvis Presley

                  tycker jag om till exempel. Man äter av sin

                  egen tid som av en fruktskål.

                    TV är ett ymnighetshorn, det finns så

                  mycket man kan hitta där: film, kläder,

                  mode. Jag har alltid nån TV-serie som jag

                  följer och som betyder mycket i mitt liv.

                  Jag tror att jag i hela mitt liv har haft

                  nåt på tisdagarna.

 

                  Är det nån serie nu?

 

                  Man får se om Twin Peaks. Arkiv X har tagit

                  paus, men den har varit en stor källa till

                  glädje. Det finns en ironi i det som jag

                  tycker väldigt mycket om. Nu sänds en repris

                  av en serie om några poliser i Baltimore som

                  heter Uppdrag mord. Den är fruktansvärt bra.

                    Jag läser också väldigt mycket. Jag

                  upplever samtiden och har alltid gjort det.

                  Min samtid sträcker sig ju från tidigt

                  sextiotal som någorlunda vuxen människa och

                  den har alltid varit som ett stort fruktfat

                  av kulturella möjligheter. Jag upplever

                  egentligen det här oerhörda bruset eller

                  ymnigheten, och det här motsägelsefulla, som

                  en oerhörd tillgång.

                    Jag lever ju bara i städer när jag vill,

                  när jag har nåt att göra i en stad. Jag har

                  kvarten kvar i Stockholm, det var

                  jätteviktigt. Och det gör ju att jag kan dra

                  mig undan. Som arbetssituation är det

                  fullkomligt idealiskt. Jag tror att det är

                  bra med folk som rör sig så. Jag tror att

                  det är bra för både staden och landet. Alla

                  möjliga slags föreställningar om vad det ena

                  eller andra är, går i kras.

                    Visserligen blir det väldigt stökigt i en,

                  men jag kommer från en auktoritär kultur.

                  Den judiska världen var väldigt bestämd, det

                  var vissa värden som gällde, som familjen.

                  Väldigt borgerligt. I en högborglig judisk

                  familj från Warzava på den tiden, hade man

                  familjen och Israel och sen var det finito.

                  Fast man pratade hela tiden, vilket har

                  varit en oerhörd tillgång för mig.

 

                  Privat och allmänt

 

                  Jag tycker det är många konstnärer - eller

                  mycket konst - som har för bråttom. Ofta när

                  det är idébaserat så är det väldigt lätt

                  hänt, därför att formen är så snabb. Jag kan

                  tänka mig att för att kunna komma ner eller

                  upp eller åt sidan, till det allmänna så

                  måste man göra en bearbetning av det

                  privata. Det är ett väldigt speciellt

                  luktsinne som man arbetar fram i själva

                  processen, där man märker att man går igenom

                  det privatas sockeryta. Det ligger som en

                  hinna över varje problematik eller varje

                  spörsmål. Du är som när man sitter och

                  lyssnar på nån som berättar sina drömmar och

                  det är så fruktansvärt ointressant. Men i

                  bearbetad form blir det som Strindberg.

                    Konstnärens uppgift i det sammanhanget är

                  att kunna vara så hänsynslös mot sitt

                  privata så att man är beredd att gå igenom,

                  att krascha rakt in i det privata för att gå

                  igenom det. För att sedan komma ner eller

                  upp till det allmänna. Det är som en

                  intuition som man skaffar sig. Som flera

                  ögon. Man är både subjekt och objekt

                  samtidigt, både utövare och betraktare. I

                  arbetet pågår en ständig pendelrörelse, som

                  en flicka som sätter på pappersdockor

                  kläder. Så sätter man på en liten klänning.

                  -Det var inget snyggt. Och så tar man nästa.

                  -Men det var väl snyggt. -Nej det var inget

                  snyggt. Och så håller man på på det sättet

                  tills man plötsligt ser nånting som berör en

                  på nåt annat sätt än just det privata. Och

                  jag tycker skillnaden är glasklar.

                    För det mesta tycker jag att problematiken

                  ligger i att man känner att det här är inte

                  tillräckligt arbetat. Hos väldigt många

                  tänker man: om ändå den här människan hade

                  hållit på lite längre eller hade seglat iväg

                  åt ett annat håll. Jag tycker nästan att i

                  varje konstverk som man ser så tänker man:

                  vad synd att det inte blev bättre.

                    Med ens eget arbete tycker jag också att

                  det är väldigt tydligt att man känner att:

                  oj, där gick golvet. Det är samma process

                  som när man spelar musik, särskilt om man

                  spelar i ensemble. Jag lirar rock´n roll i

                  ett band och det finns ett ögonblick när man

                  känner att det börjar svänga, man känner

                  det, man hör det - alla är fullständigt

                  eniga om det, samtidigt. Där är det så

                  konkret; musiken är mycket öppnare,

                  tydligare. Man kan inte ljuga på samma sätt.

 

                  Vad spelar du för instrument?

 

                  Trummor. Jag spelar med grabbar och om jag

                  inte spelade trummor skulle jag inte höras.

                  Vi feminister spelar trummor. Vi slår oss

                  fram.

 

                  Konstverken

 

                  Jag rör mig hela tiden i psykiska tillstånd.

                  Mitt arbete handlar alltid om människan som

                  subjekt. Jag kan inte göra en hund utan att

                  det är en människa. Till och med när jag

                  målar blommor - och jag har verkligen

                  försökt - blir det bara fittor, om du

                  förstår vad jag menar. Det handlar alltid om

                  människan som form; hennes psykiska

                  tillstånd, inte hennes sätt att se på

                  världen. Jag intresserar mig för mörka,

                  sentimentala och tragiska tillstånd. Det

                  sentimentala är viktigt eftersom det finns

                  en gråtmildhet över hela verksamheten som

                  jag står för.

                    Mina bilder handlar om människan, så att

                  säga, an sich, och det har nog väldigt

                  mycket med det här judiska att göra. Det är

                  den kulturella miljön som jag kommer ifrån

                  där människan, individen, är oerhört

                  central. Så är det även i det religiösa

                  spektrat, det personliga förhållande till

                  gud, som jag visserligen inte haft så mycket

                  att göra med eftersom mina föräldrar inte

                  var ortodoxa. Och så fanns det alltid en

                  politisk aspekt, en slags judisk radikalism:

                  man håller reda på världen och har åsikter

                  om allting.

 

                  Skapandet

 

                  Det som är så förvånansvärt är att jag själv

                  upplever att jag förändras. Ens

                  förhållningssätt, ens sätt att knyta skorna,

                  såna där saker förändras ju hela tiden och

                  det jag tycker är oerhört märkligt när jag

                  går igenom mitt arbete är hur det är sig

                  märkligt likt. Det ser olika ut, men det är

                  ändå nåt omisskännligt bankierskt över det

                  hela, nån slags problematik som jag hela

                  tiden håller på med. Men jag är inte riktigt

                  medveten om det, för då skulle det ju bli

                  tjatigt.

                    Jag hittade ett citat av Bruno Schultz, en

                  polsk författare som sköts av tyskarna 1942.

                  Han var teckningslärare och tecknade till

                  sina fantastiska, och oerhört märkliga, små

                  böcker, t ex Kanelbutikerna. Han skriver i

                  ett brev något som jag känner väl igen: han

                  tror att man mycket tidigt i livet - en

                  freudiansk tanke - tilldelas ett problem som

                  man arbetar med hela sitt liv och ju mer man

                  arbetar med det desto hårdare knyts knuten,

                  desto mindre förstår man: varje människas

                  livsuppgift är att hålla på med just det,

                  ändå.

                    Hos konstnärer går de här frågorna ut i

                  arbetet. Det är en tröstande tanke för när

                  man ser på sitt arbete tänker man: har jag

                  inte sett det här förr? Då finns det en

                  tröst i att det inte heller finns en

                  lösning, någon väg ut. Men det är ändå

                  någonting väsentligt man berättar om och den

                  bekräftelsen får man från publiken. Det är

                  nästa steg.

                    Jag förändras mycket mer i mitt liv än i

                  min konst. Men om vi skulle sätta oss ner

                  tillsammans och gå igenom bilder från de

                  senaste tjugofem åren så skulle vi jättelätt

                  kunna peka ut perioder. Teknikerna skiljer

                  sig, grovt eller lite finare, eller med

                  dator. Men essensen är ändå densamma.

                    I arbetet tar jag in det jag befinner mig

                  i: maken, barnen, politiken och allting. Men

                  livets problem tycker inte jag att jag kan

                  få nån hjälp med i konsten, snarare tvärtom.

                  Det bara komplicerar saken. Det konstnärliga

                  arbetet mår ju bra av komplikationer och det

                  är inte särskilt säkert att livet gör det.

                  Livets problem är annorlunda, och löses på

                  ett annat sätt. Man gör saker i arbetet som

                  man aldrig skulle våga göra i livet. När jag

                  börjar blanda ihop mig själv och bilderna så

                  mår jag hemskt dåligt. Jag blir sjuk. När

                  jag ska vara den som jag är i bilderna på

                  riktigt, och inte har någon tydlig gräns, då

                  händer nåt farligt med mig. Det har med det

                  här privata och allmänna att göra. Jag tror

                  att det är viktigt att man går utöver sitt

                  eget, annars är det inte kul, inte

                  intressant. Konstnärligt arbete är ingen

                  psykoanalys.

 

                  Konstscenen/trenderna

 

                  Ställningskriget mellan olika genrer är

                  väldigt olyckligt för såväl konsten,

                  konstnärerna och konstteorin. Jag tycker

                  illa om det teoretiserande klimatet. Jag

                  tycker väldigt illa om postmodern teori

                  överhuvudtaget, som utgår ifrån att man har

                  klara brott i tiden. Det är bara en

                  illusion. Man säger att måleriet dog i och

                  med Andy Warhol. Det är så dumt att man

                  skiter på sig. Och man bygger en hel teori

                  på detta. Postmodernisterna är en slags

                  moderna konceptkonstnärer, raka spåret ifrån

                  urinoaren, ifrån Duchamp. Hela idén om att

                  man utnämner en hel genre till samtidskonst

                  och bestämmer sig för att allting annat inte

                  är samtidskonst är så dum. Och denna dumhet

                  har blivit en norm i konstteorin.

                    Det är inte så hemskt intressant att det

                  ena är bättre än det andra. Det finns

                  väldigt många företeelser som är intressanta

                  på många olika sätt. Men nu råder kulturell

                  isolering. Konstteoretikerna påminner om

                  femtonåriga moppegrabbar som bara kan prata

                  om förgasare. Eller såna där som samlar på

                  filmisar, det finns inget utanför detta.

                    Bob Hund, som är ett favoritband, sa att

                  det tråkigaste som finns är pop som utspelas

                  i popvärlden. Och konst som utspelas i

                  konstvärlden är ännu tråkigare. Det här

                  kriget och elitiseringen och snobberiet

                  kring vad som är bra och dåligt, eller rätt

                  och fel, är ett förlamningstilltånd.

 

                  Kan du inte se konstvärlden som ett slags

                  laboratorium, för att föra uttrycket vidare?

 

                  Om det verkligen vore ett laboratorium, om

                  det inte vore ett ställe för förutfattade

                  meningar om det ena och det andra, för det

                  är precis vad jag tycker att det är. När jag

                  ser på de ledande konstkritikerna och de här

                  tidningarna på engelska, undrar jag: Varför

                  ska man skriva om konst på engelska? Vem är

                  intresserad av svensk konst i England? Det

                  är löjligt. Det är bara stil, en förhoppning

                  om att vara världsvan. Konstscenen är inget

                  laboratorium där åsikter står mot åsikter,

                  teori mot teori. Ingen diskussion om de

                  teoretiska förutsättningarna. Den

                  filosofiska scenen är mycket intressantare,

                  här är det bara tyst och dumt. Det enda som

                  de här moderna teoretikerna säger är att det

                  som inte tillhör vår sort finns inte och ska

                  inte förekomma på den här scenen. Det pågår

                  ingen diskussion. Jag skrev till exempel i

                  mars ett jätteangrepp på Material i

                  Expressen, där jag jämförde Material med

                  Gnistan i trovärdighet. Det var ingen som

                  svarade. Det var bara tyst, den tystnad som

                  råder utanför teorin.

 

                  Konstnärens uppgift

 

                  Konstnärerna är oerhört viktiga. Nästan

                  oberoende av vad de håller på med. De skapar

                  alltid väldigt personliga korrigeringar av

                  alla möjliga hierarkier och gränser, i och

                  med att de just är ensamma. Konstnärerna

                  blir individuella röster som vrider saker åt

                  ett annat håll än det gängse. Arbetet kräver

                  det av en. Och det gäller lika mycket

                  författare och musiker och flera andra. Om

                  det sen är bra eller dåligt eller rätt eller

                  fel, det är inte så viktigt.

                    Ett samhälle eller en kultur utan

                  självständiga konstnärer som utgör den här

                  korrigerande kraften, vet man ju hur det ser

                  ut. Hur fritt det fria skapandet är i ett

                  samhälle, är ett lackmuspapper för den

                  demokratiska halten. Hur mycket anser sig

                  ett samhälle ha råd att ekonomiskt bära det

                  fria skapandet, oavsett vad det leder till.

                  Så att när det börjar pipas på vissa håll om

                  att det finns alldeles för mycket konstnärer

                  här och marknaden faktiskt inte kan ta hand

                  om alla dessa så blir jag väldigt orolig.

                  Jag tycker inte att det kan finnas för många

                  konstnärer.

                    Men det är inte konstscenen som är den här

                  korrigeringen, det är själva arbetets

                  utövande. Konstscenen är något helt annat.

                    Den verkliga haken i sammanhanget är

                  pengarna. En kultur måste, för sin

                  demokratiska trovärdighets skull, kunna bära

                  fritt utövande konstnärer av många sorter.

                  När det börjar gå så långt att vissa genrer

                  haussas eller när det här gnällandet börjar

                  om att det finns alldeles för mycket dålig

                  konst i det här landet. Och om AMS-konst och

                  om att KRO är en skitorganisation och allt

                  det där. Och att de flesta konstnärer gör så

                  dålig konst att de lika gärna kan lägga av.

                  Då blir jag väldigt nervös. För det är just

                  denna stora massa som ger kvaliteten en

                  möjlighet. Är det verkligen intressant vad

                  som är bra och dåligt? Och för vem är det

                  intressant?